Νέα

April 3, 2018

Η έκθεση προϊόντων εξαγωγής της Κίνας

Θα συμμετάσχουμε στην έκθεση καντονίου στις 13 Απριλίου, να καλωσορίσουμε για να συζητήσουμε.

Στοιχεία επικοινωνίας